2020

Wolfcon

Photo ops, panels, signing sessions and meet & greets with your favourite Teen Wolf actors

2020

Wolfcon

Photo ops, panels, signing sessions and meet & greets with your favourite Teen Wolf actors

Adelaide Kane will join us in Amsterdam

WOLFCON NEWS We are very happy to announce Adelaide Kane as our sixt guest for Wolfcon IV. In Teen Wolf she played the part of Cora Hale in season 3, but you may also know her as Queen Mary from Reign and from her role in Once Upon a Time. She’s really looking forward to meet all of you! You Continue Reading

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

The Con Factory bied als service een vertaling in Engels aan van deze algemene voorwaarden. Uit deze vertaling kunnen geen rechten worden verleend. Enkel en alleen de Nederlands talige algemene voorwaarden zijn van kracht.

The Con Factory behoud het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal The Con Factory haar klanten op de hoogte brengen van wijziging van de algemene voorwaarden. The Con Factory zal de mogelijkheid geven deze aangepaste algemene voorwaarden schriftelijk te weigeren. Weigering van de aangepaste algemene voorwaarden dient uiterlijk 2 weken na bekendmaking van de aanpassing doorgegeven worden aan The Con Factory met vermelding van persoonsgegevens en kan enkel door de persoon in kwestie geweigerd worden. Het is dus niet mogelijk algemene voorwaarden voor iemand anders te weigeren. Wordt deze weigering niet binnen 2 weken doorgegeven dan kan er vanuit gegaan worden dat akkoord wordt gegaan met de aanpassing en zijn automatisch de aangepaste algemene voorwaarden van kracht.

Lees onze algemene voorwaarden goed door voor je in onze webshop een aankoop doet en/of deelneemt aan één van onze evenementen. Op het moment dat je in onze shop iets koopt en/of deelneemt aan één van onze evenementen, ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden staan beschreven op onze bedrijfssite en in de webshop. Mochten er voor of tijdens het evenement vragen zijn, verzoeken we je contact op te nemen met iemand van The Con Factory.

Om toegang te verkrijgen tot onze evenementen dien je een tot minimaal het einde van evenement geldig identiteitsbewijs met foto en je e-ticket(s) en bevestigingen mee te nemen naar de registratie. Hier ontvang je je definitieve pas, een polsbandje en je tickets voor het evenement.

Tijdens ons evenement dien je te allen tijde je pas, polsbandje en geldig identiteitsbewijs bij je te dragen. Op verzoek van iemand van The Con Factory moet je deze kunnen tonen. Mocht je niet in het bezit zijn van een pas, polsbandje en geldig identiteitsbewijs en/of deze niet willen of kunnen tonen, mogen we je van ons evenement verwijderen. Dit betekent dat je niet meer zult mogen en kunnen deelnemen aan de activiteiten. Ook zul je de locatie van het evenement niet meer kunnen betreden. Het vervangen van een beschadigd, verloren en/of gestolen pas of polsbandje zal niet mogelijk zijn. Het is in dit geval niet mogelijk geld terug te krijgen.

Op ons evenement dien je je aan de regels en instructies van The Con Factory en zijn vrijwilligers te houden. Indien je deze instructies niet opvolgt en/of je niet conform de normale omgangsvormen gedraagt, heeft The Con Factory het recht je van het evenement te verwijderen. In dit geval zal het niet meer mogelijk zijn de locatie te betreden. Ook zul je niet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten. In dit geval heb je geen recht op teruggave van geld.

Alle passen en tickets voor extra activiteiten staan op naam. Het is niet mogelijk deze zonder schriftelijke toestemming van The Con Factory te verkopen en/of door te geven aan iemand anders.

Het namaken van tickets voor extra activiteiten en passen is ten strengste verboden. Indien iemand een vervalste pas of vervalste tickets voor extra activiteiten probeert te gebruiken, zullen zowel de vervalser als de gebruiker van de vervalsing rechterlijk vervolgd worden.

Op alle passen zal duidelijk staan wat voor pas je hebt. The Con Factory zal je een rij- en stoelnummer toewijzen. Het is niet mogelijk je rij- en stoelnummer te veranderen. Het zal mogelijk zijn je gekochte ticket om te zetten naar een duurder ticket voor hetzelfde evenement. In dit geval wordt een nieuw rij- en stoelnummer conform je ticket-categorie en aankoopdatum van het nieuwe ticket toegewezen.

Als je met een groep mensen bij elkaar wil zitten tijdens één van onze evenementen, moet je alle passen in één bestelling bestellen. Om bij elkaar te zitten moet je ook allemaal dezelfde categorie pas hebben. Als één persoon meerdere passen bestelt en betaalt moet deze persoon de gegevens van de andere personen in de webshop bij de koop van de passen invoeren.

Indien meerdere mensen hun passen in één bestelling bestellen, zal het mogelijk zijn om individueel tickets voor extra activiteiten te kopen. Deze zullen op naam staan en kunnen niet worden doorverkocht of doorgegeven. Geef dus altijd de juiste naam op bij het bestellen van een pas of tickets voor extra’s.

Het kopen van tickets voor extra activiteiten is alleen mogelijk indien je al een pas voor het evenement gekocht hebt. Indien je nog geen pas hebt gekocht, dien je deze te kopen alvorens de tickets voor de extra activiteiten te kopen.

Indien je in verband met een technische storing meerdere passen of tickets voor extra’s hebt gekocht dan de bedoeling was, dien je binnen 24 uur na de online bestelling The Con Factory hiervan op de hoogte te stellen.

Het is niet mogelijk geld terug te krijgen nadat de passen of tickets voor extra’s besteld zijn. The Con Factory zal de gekochte passen en tickets alleen vergoeden indien het hele evenement volledig wordt afgezegd.

Indien The Con Factory zich genoodzaakt ziet het evenement naar een andere datum of locatie te verplaatsen, wordt er wordt geen geld terug gegeven. Alle reeds gekochte tickets zullen in geval van verplaatsing van het evenement automatisch worden overgezet op de nieuwe datum en/of de nieuwe locatie.

The Con Factory is niet verantwoordelijk voor het annuleren, aanpassen of maken van vlucht-, hotel- en andere reserveringen. The Con Factory is alleen verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement zelf. Indien het evenement wordt afgezegd of wordt verplaatst, dien je zelf alle andere gemaakte reserveringen om te zetten naar de nieuwe datum en/of locatie en/of te annuleren. The Con Factory hoeft de eventueel gemaakte onkosten in geen enkel geval te vergoeden.

The Con Factory heeft het recht voorwaarden aan het kopen van passen en tickets voor extra activiteiten te verbinden. Ook heeft The Con Factory het recht om te weigeren passen en tickets voor extra activiteiten te verkopen. Indien de bestelling al gedaan is, heeft The Con Factory het recht te weigeren het reeds betaalde bedrag terug te betalen.

The Con Factory is niet verantwoordelijk indien het door omstandigheden niet mogelijk is bij het evenement aanwezig te zijn. De gekochte passen en tickets voor extra activiteiten worden in geen enkel geval door The Con Factory teruggenomen en/of vergoed.

Aangekondigde gasten hebben te allen tijde het recht hun deelname aan het evenement af te zeggen in verband met werk- of privéomstandigheden.

Indien aangekondigde gasten niet aanwezig kunnen zijn bij het evenement, zal The Con Factory de reeds gekochte passen en tickets voor extra activiteiten niet vergoeden. Er wordt geen geld teruggegeven. De tickets voor extra activiteiten met deze gast zullen automatisch worden omgezet in tickets voor extra activiteiten met één van de andere gasten en/of in tickets voor andere extra activiteiten. Indien er een vervangende gast wordt uitgenodigd mag The Con Factory de gekochte tickets voor extra activiteiten ook overzetten naar de vervangende gast.

The Con Factory heeft te allen tijde het recht het programma van het evenement te veranderen. Dit zal duidelijk gecommuniceerd worden. Indien je niet op de gecommuniceerde tijd aanwezig bent bij activiteiten, is The Con Factory niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten of het aanbieden van een vervangende activiteit of mogelijkheid. Denk dus goed na voor je de locatie tussentijds verlaat.

Passen en tickets voor extra activiteiten zullen in beperkte oplage beschikbaar worden gesteld in de online shop. Het zal niet mogelijk zijn nog passen of tickets voor extra activiteiten te kopen of krijgen indien deze zijn uitverkocht.

In de webshop zal het mogelijk zijn te betalen met credit card, via overboeking en via ideal. Daarnaast worden ook diverse buitenlandse betaalmogelijkheden aangeboden. De instructie voor de diverse betaalmethodes zijn te vinden in de webshop. De bestelling en betaling zijn alleen geldig indien deze instructies zijn opgevolgd.

Indien er nog passen en tickets voor extra activiteiten beschikbaar zijn, zal het mogelijk zijn deze op de locatie tijdens het evenement te kopen. Op de locatie zelf zal het alleen mogelijk zijn om met contant geld te betalen.

The Con Factory heeft het recht passen of tickets voor extra activiteiten met korting te verkopen of weg te geven. Het is niet mogelijk van deze acties te profiteren na aankoop van je pas of na aankoop van tickets voor de extra activiteiten. Het is niet mogelijk geld terug te krijgen na een gedane aankoop

Om deel te nemen aan één van onze evenementen dien je ten miste 12 jaar oud te zijn op de dag van registratie. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je begeleid te worden door een betalende volwassene van 18 jaar of ouder. Indien je 16 of 17 jaar oud bent, dien je het door The Con Factory beschikbaar gestelde formulier door één van je ouders te laten invullen en ondertekenen. Dit formulier moet worden getoond bij de registratie. The Con Factory is niet verantwoordelijk voor letsel, schade- en/of diefstal tijdens het evenement van welke aard dan ook.

Het is ten strengste verboden de locatie van het evenement te betreden met drugs, alcohol, dieren, glazen objecten, scherpe voorwerpen, alle soorten wapens en/of andere voorwerpen die schadelijk kunnen zijn voor je eigen en andermans gezondheid. Indien je je niet aan deze regels houdt, heeft The Con Factory het recht je van het evenement te verwijderen. In dit geval kan en mag je niet meer deelnemen aan panels en activiteiten. Je hebt in dit geval geen recht op teruggave van geld.

Alle vormen van drugs zijn verboden op dit evenement. Het is niet toegestaan drinken en eten mee te nemen. Het zal wel mogelijk zijn eten en drinken op de locatie te kopen. Er zal geen alcohol verstrekt worden aan minderjarige en/of beschonken bezoekers.

Tijdens het evenement is het niet toegestaan om zonder toestemming reclame te maken of items te verkopen. Indien je graag een stand wil huren om iets te verkopen of reclame te maken, verzoeken we je contact op te nemen via marketing@theconfactory.com.

Het is toegestaan om tijdens de panels op het podium in de centrale hal foto’s te maken. Het is niet toegestaan hierbij flits te gebruiken of andere mensen in welke vorm dan ook te hinderen. Het is niet toegestaan foto’s te maken in andere ruimtes dan de centrale hal en tijdens andere activiteiten. Het is streng verboden foto’s te maken tijdens foto sessies, handtekeningen sessies en meeting rooms. Indien je je niet aan deze regels houdt, heeft The Con Factory het recht je van het evenement te verwijderen. In dit geval kan en mag je niet meer deelnemen aan panels en activiteiten. Je hebt in dit geval geen recht op teruggave van geld.

Tijdens al onze evenementen is het ten strengste verboden audio- en video-opnames te maken. Indien we je betrappen op het maken van opnames worden je opnames verwijderd en heeft The Con Factory het recht je van het evenement te verwijderen. In dit geval kan en mag je niet meer deelnemen aan activiteiten en panels. De kosten voor je pas en de extra activiteiten zullen in dit geval niet vergoed worden. Wel zal er door ons zelf audio en video opnamens gemaakt worden, bij betreden van ons event geef je toestemming dat we beeldmateriaal van je mogen gebruiken.

The Con Factory mag ten alle tijden zelf wel audio, foto en video opnamens maken tijdens hun events. Bij het kopen van een kaartje voor een van onze events of het betreden van onze events geef je automatisch toestemming dat je er van op de hoogte bent dat er foto’s, audio en film opnamens gemaakt kunnen worden van je en sta je enige portret rechten af aan The Con Factory. Je hebt geen recht op enige vergoeding voor de opnamens en foto’s die van je gemaakt worden.

Indien er op het evenement door gasten handtekeningen worden gegeven, zal het alleen mogelijk zijn officiële items te laten signeren. Hieronder vallen alle officiële geautoriseerde items gerelateerd aan de gasten en/of de serie van het evenement, net als items gekocht op het evenement en/of verstrekt door The Con Factory zelf. Indien het item niet aan deze regels voldoet, kan er geen handtekening gezet worden door de gast. In dit geval heb je geen recht op teruggave van geld.

Indien je de gasten een cadeau wil geven zal dit alleen mogelijk zijn tijdens de handtekeningen sessie. Hiervoor moet je een geldig ticket voor een handtekening van de betreffende gast hebben. Ook heeft The Con Factory het recht dit cadeau van te voren te controleren en te weigeren.

Tijdens de foto ops heeft iedereen een ticket nodig voor deze activiteit om toegang te krijgen tot deze ruimte Indien je met twee of meerdere personen met een gast of meerdere gasten op de foto wil, dient iedereen in het bezit te zijn van een geldig ticket voor deze activiteit met deze gast.

Indien je tickets voor meerdere handtekeningen van en/of voor meerdere foto’s met dezelfde gast hebt, wordt aangeraden deze tegelijkertijd in te wisselen. Indien het mogelijk is deze tickets over meerdere dagen of momenten te spreiden zal dit door The Con Factory gecommuniceerd worden. The Con Factory is niet verantwoordelijk voor het mislopen van één of meerdere foto’s of handtekeningen. In dit geval wordt geen geld terug gegeven.

Indien één of meerdere activiteiten afgezegd worden, hoeft The Con Factory geen geld terug te geven.

The Con Factory is niet verantwoordelijk voor aangepaste voorwaarden, regels en eisen gesteld door één of meerdere gasten. Door een pas te kopen, ga je automatisch akkoord met de evenementuele aangepaste voorwaarden die door een gast of zijn management worden gesteld.

Als je een pas koopt voor één van onze evenementen of tickets koopt voor extra activiteiten, geef je The Con Factory toestemming om audio- en video-opnames van je te maken indien The Con Factory dit wil. The Con Factory heeft het recht deze opnames te gebruiken voor promotie en reclame.

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE

Op de website van The Con Factory staan links van derden. The Con Factory is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het uiterlijk van deze websites.

Op alle websites van The Con Factory zijn alle geldende regels omtrent copyright van kracht. Niets van deze website mag worden overgenomen of gebruikt zonder schriftelijke toestemming van The Con Factory.

Voor deze website en alle onderdelen ervan ligt de verantwoordelijkheid bij The Con Factory Zevenblad 4 5903LZ Venray ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond met nummer 17125979

Door gebruikt te maken van één van onze websites, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en regels.

Op al onze websites is het Nederlands recht van toepassing. Indien er problemen zijn, zullen deze worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

The Con Factory heeft veel tijd en aandacht besteed aan zijn websites. Het kan echter gebeuren dat er alsnog onjuistheden of foutieve informatie op onze websites staan. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van eventuele belangrijke informatie.

The Con Factory is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door derden geplaatste berichten zoals reacties onder onze berichten. Indien informatie indruist tegen de algemene voorwaarden en regels van één van de websites, heeft The Con Factory het recht deze informatie en/of reactie te verwijderen.

Indien de gebruiker schade ondervindt door het gebruik van deze website, is The Con Factory hiervoor niet verantwoordelijk. Gebruik van onze websites en applicaties is geheel op eigen risico en The Confactory kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

The Con Factory is eigenaar en/of licentiehouder van al het materiaal en alle informatie op al onze websites. Dit betekent dat derden deze informatie in geen enkel geval mogen gebruiken, tenzij vooraf door The Con Factory schriftelijk toestemming is verleend.

The Con Factory is niet verantwoordelijk voor eventueel gebruik van beschermd materiaal in reacties van derden op de website. Indien reacties in gaan tegen de rechten van het copyright heeft The Con Factory het recht deze te verwijderen.

Het is toegestaan te linken naar informatie gepubliceerd op één van onze websites. In dat geval dient de link rechtstreeks naar één van onze websites te leiden. Het is niet toegestaan inhoud van onze websites te kopiëren en/of elders te publiceren.

Om in één van onze online shops aankopen te kunnen doen is het noodzakelijk je te registreren en persoonlijke gegevens te verstrekken. The Con Factory mag deze informatie gebruiken om contact op te nemen en/of nieuwsbrieven te sturen. De verstrekte gegevens zullen niet worden doorverkocht of doorgegeven aan derden. De verstrekte gegevens zullen ook niet beschikbaar gesteld worden voor commerciële doeleinden. Indien nodig heeft The Con Factory het recht de gegevens te gebruiken voor gerechtelijke doeleinden.

Door je te registeren voor één of meerdere van onze online shops geef je The Con Factory toestemming om je gegevens op te slaan. Indien je jonger bent dan 18 jaar dien je toestemming te hebben van één van je ouders om een account aan te maken. Deze gegevens zullen opgeslagen worden op beveiligde servers.

Het is altijd mogelijk alle bij The Con Factory bekende gegevens over jezelf op te vragen. Hiervoor moet je een e-mail sturen naar info@theconfactory.com.
The Con Factory zal vervolgens alle gegevens die bij hen bekend zijn geven. Mochten deze gegevens niet kloppen of mocht je deze willen verwijderen of wijzigen dien je hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen op
info@theconfactory.com

De websites van The Con Factory maken gebruiken van cookies. Conform de Nederlandse wetgeving wordt dit, waar nodig, vermeld op de pagina en is er een mogelijkheid deze uit te schakelen. Indien de cookies worden uitgeschakeld, kan het mogelijk zijn dat de website niet meer naar behoren werkt.

The websites van The Con Factory maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies:
Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites naar behoren functioneren. Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming te vragen.

Cookies ten bate van de statistieken:
Wij kunnen cookies gebruiken om bij te houden welke websites en pagina’s worden bezocht. Deze cookies gebruiken we niet voor commerciële doeleinden en worden niet gekoppeld aan individuele personen. Voor deze cookies vragen wij toestemming.

Cookies van derde partijen:
Op onze websites maken wij gebruik van links naar facebook, twitter en andere externe websites. Deze externe websites gebruiken cookies om te registeren hoe vaak deze websites worden bezocht.

Het is mogelijk de cookies permanent uit te schakelen. Hoe je dit moet doen is afhankelijk van je browser. Raadpleeg hiervoor het help centrum van je browser. Het is ook mogelijk alleen de cookies van derde partijen uit te schakelen. Raadpleeg ook hiervoor het help centrum van je browser. Indien je de cookies permanent uitschakelt, is het mogelijk dat onze websites niet naar behoren functioneren. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en zijn niet verplicht dit te verhelpen of op te lossen.

Hoe alles werkt in onze webshop

Account aanmaken

Om iets te kunnen kopen in onze webshop, dien je eerst een account aan te maken door op “registreren” te klikken bovenaan op onze site. Als je account is goedgekeurd, heb je toegang tot onze webshop via “shop” in het menu. Je kunt dan een product in je winkelwagentje leggen en dit product kopen.

Passen

Je kunt een pas kopen voor WolfCon als je 12 jaar of ouder bent.
Uiteraard heb je toestemming van je ouders nodig als je minderjarig bent.
Onder de 18 heb je te allen tijde een deelname formulier nodig tijdens de registratie. Dit formulier moet worden ingevuld door een ouder of voogd.
Zonder deelname formulier kom je er niet in. Dit deelname formulier dien je mee te nemen, samen met je e-tickets en je ID, naar de conventie en bij registratie te overhandigen.
Deze deelname formulieren zullen beschikbaar worden gesteld op onze site.
Ben je onder de 16 dan moet er een volwassenen met je mee naar de conventie.
Lees eerst al onze regels, FAQ en algemene voorwaarden goed door voordat je een pas koopt. Bij betaling van je pas moet je aanvinken dat je deze hebt doorgelezen. We gaan er dan ook vanuit dat je dat dan ook hebt gedaan.
Als je een pas koopt, zorg dan dat je de juiste pas selecteert en vul de gegevens in exact zoals ze op jouw paspoort of ID kaart staan vermeld. Bij registratie op de conventie moet je je legitimeren en als de gegevens van jouw pas niet overeenkomen met de gegevens van je ID, dan kom je er niet in. Dus vul te allen tijde de naam in exact zoals hij vermeld staat op je paspoort. Vul ook de juiste geboortedatum en een juist email adres in. (Je tijdelijke e-ticket wordt naar je email gestuurd, dus controleer deze goed!)

Pas kopen voor vrienden

Als je samen met een vriendin wilt gaan en jullie willen naast elkaar zitten, is het het beste als één iemand alle passen koopt. Zo weet je zeker dat deze passen opeenvolgende nummers hebben. Je kan ook beide tegelijkertijd online zijn en het net na elkaar kopen, maar dat is lastiger timen.
LET OP: Als je passen koopt voor meerdere personen, vul dan bij elk pas de gegevens in van de persoon die de pas gaat gebruiken. Dit moeten de gegevens zijn zoals ze op het paspoort of ID van je vriend(in) staan vermeld. Vraag deze gegevens dus goed na. Gebruik niet meerdere keren je eigen gegevens! Degene die de pas koopt krijgt alle e-tickets, degene voor wie de pas bedoeld is krijgt alleen zijn eigen e-tickets.

Passen kopen in termijnen.

Je kunt je pas ook in termijnen betalen.
Kies dan voor de juiste pas en de juiste termijn.
Dus je begint met part 1, die betaal je eerst. Dan part 2 en dan pas part 3.
Let er goed op, dat je telkens de juiste termijn kiest die bij de pas hoort die je wilt of die je al hebt gekocht.
Part 1 moet worden besteld en betaald voor 1 april 2018
(Na deze datum is deze optie niet meer beschikbaar)
Part 2 moet worden besteld en betaald voor 1 mei 2018
(Na deze datum is deze optie niet meer beschikbaar)
Part 3 moet worden besteld en betaald voor 1 juni 2018
(Na deze datum is deze optie niet meer beschikbaar)
De termijnen moeten allemaal voldaan zijn voor 1 juni 2018.
Je krijgt je e-ticket pas na betaling van het laatste termijn.

LET OP! Het is pas na het betalen van part 2 mogelijk om tickets voor extra activiteiten te kopen.
Als je je termijn betalingen niet allemaal nakomt, krijg je geen pas.
Als je te laat bent met het bestellen en betalen van je parts dan loop je het risico om een boete te krijgen of je kan je pas niet meer afbetalen.
Termijnen of tickets voor extra activiteiten die al betaald zijn worden ook niet terug gestort.
Voor de part passen geldt ook gewoon de regel dat ze wel binnen 10 dagen betaald moeten zijn na aankoop, anders worden ze geannuleerd.

Na 1 april kan het zijn dat er een mogelijkheid komt om de passen in 2 termijnen te betalen. Dit is geheel afhankelijk van hoeveel passen we op dat moment nog beschikbaar hebben.
Mochten de 2 termijnen later nog worden toegevoegd in onze webshop, dan zal de eerste helft dus ook voor 1 mei 2018 betaald moeten zijn en de tweede helft voor 1 juni 2018.

Extra activiteiten.

Als je tickets voor extra activiteiten koopt met de acteurs, zoals bijvoorbeeld photo ops of meet & greets, koppel deze dan aan de juiste pas. Geef dus de gegevens op van degene voor wie ze bedoeld zijn.

Betalen
Je kunt in onze webshop op verschillende manieren betalen. Onder andere met Ideal, credit card en bank overboeking. Sommige payment providers brengen extra kosten met zich mee, dus let daar op. Als je voor bank overboeking kiest, is het je eigen verantwoordelijkheid om het geld zelf via de bank over te maken en zal je je e-ticket pas ontvangen als de betaling is geaccepteerd. De gegevens waarnaar je het geld moet overmaken komen in je scherm te staan. Je krijgt hiervan niet standaard een email, dus bewaar deze gegevens goed. Als je je product niet binnen 10 dagen betaald hebt, wordt je bestelling geannuleerd en zul je weer opnieuw een pas moeten kiezen en bestellen.

Vragen

Mocht er iets niet duidelijk zijn of iets toch onverhoopt misgaan, neem dan contact met ons op via email confirmation@theconfactory.com
We proberen hier dan zo snel mogelijk op terug te komen. Hou er rekening mee dat dit een 2 weken kan duren.